Müügiinfo

Nimi Taavi Reimets
Telefon +372 5858 0906
E-mail taavi@novira.ee

Korteri broneerimine:

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni (kuni 4 nädalat). Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 10.000 EUR’i suuruse ettemakse.

Võlaõiguslik leping:

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on ostja poolt tasutud 20% ostu-müügi väärtusest.

Vahemakse:

Hoone karkassi valmimisel ning 95% fassaadi paigaldamisel, mille kohta esitab ehitaja sellekohase kinnituskirja, esitatakse kliendile vahearve, mille alusel tasub ostja 10% ostu-müügi väärtusest.

Asjaõiguslik leping:

Kui hoone on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek.

Lepingu hinnas sisaldub:

  • korteri / büroo lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile;
  • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, jahutus);
  • valvesüsteemi valmidus;
  • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus.

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • parkimiskoht;
  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja);
  • liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valvesidega liitumiseks.

NB! Pildid galeriis on illustratiivsed ning tegelikkus võib detailides muutuda.